Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

1. Rekisterin ylläpitäjä

Rakennus JO-RI Oy

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johannes Niemelä, johannes.niemela@rakennusjori.fi, +358 40 739 3793

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitamisessa.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, ikä, sähköposti ja puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään vain asiakaspalvelun yhteydessä. Rekisteriin voidaan lisätä myös yrityksen ulkopuolelta kerättyjä tai ostettuja yrityksien yhteystietoja.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille, ellei kyseessä ole poliisin tms. viranomaisen rikostutkinta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai käytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja säilytetään Rakennus JO-RI Oy:n palvelimella ja palvelin sijaitsee asianmukaisesti lukitussa sekä valvotussa tilassa. Tilaan, jossa palvelin sijaitsee, on pääsy vain tilanhaltijan valvonnassa.

Asiakastietoja voi käyttää vain Rakennus JO-RI Oy:n henkilökunta tilausten käsittelyn sekä mahdollisten uutiskirjeiden lähettämisen yhteydessä.
Tietoihin pääsee käsiksi vain sellaisella henkilökunnan käyttäjätunnuksella, jolla on siihen oikeus.

10. Tarkistusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tai tässä tapauksessa asiakasrekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle joko sähköpostitse tai puhelimitse.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevien virheellisten tietojensa korjaamista. Pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle joko sähköpostitse tai puhelimitse.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Yleinen tietosuoja-asetus kohta 70. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä olisi oltava oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä,
mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin, olipa kyse sitten alkuperäisestä tai myöhemmästä käsittelystä.
Tämä oikeus olisi nimenomaisesti saatettava rekisteröidyn tietoon ja esitettävä selkeästi ja muusta tiedotuksesta erillään.